دانلود فیلم movie 5478 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 1987Adventure Drama

دانلود سریال movie 5478 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم Adventure Drama 1987
Adventure Drama
During the 1800s, paroled Brazilian bandit Cobra Verde is sent to West Africa with a few troops to man an old Portuguese fort and to convince the local African ruler to resume the slave trade with Bra
The feared bandit Cobra Verde ( Klaus Kinski ) is hired by a plantation owner to supervise his slaves. After the owner suspects Cobra Verde of consorting with his young daughters, the owner wishes him gone. Rather than kill him,the owner sends Cobra Verde to Africa. The only white man in the area, Cobra Verde finds himself the victim of torture and humiliation. Later, he trains soldiers in a rebel army. Far from home, Cobra Verde is on the edge of madness. Written by Ken Miller <wkmiller704@yahoo.com>
1987
رتبه از
دانلود فیلم movie 60929 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2016Drama
دانلود فیلم movie 5526 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 1987Adventure Comedy Fantasy
دانلود فیلم movie 50887 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2014Crime
دانلود فیلم movie 43339 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2012Comedy Romance
دانلود فیلم movie 52819 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2014Drama Fantasy Romance
دانلود فیلم movie 58690 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2016Drama
دانلود فیلم movie 48884 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2013Horror
دانلود فیلم movie 55949 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2015Comedy Romance
دانلود فیلم movie 26212 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2005Action Adventure Crime Thriller
دانلود فیلم movie 50919 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2014Animation Action Fantasy
دانلود فیلم movie 64601 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Comedy Drama Music
دانلود فیلم movie 7392 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 1989Action Horror
دانلود فیلم movie 3432 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 1984Drama
دانلود فیلم movie 50366 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2014Comedy
دانلود فیلم movie 2003 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 1982Drama
دانلود فیلم movie 10778 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 1993Drama Thriller
دانلود فیلم movie 34382 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2009Adventure Comedy
دانلود فیلم movie 39886 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2011Horror Sci-Fi Thriller
دانلود فیلم movie 16696 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 1999Mystery Thriller
دانلود فیلم movie 30065 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2007Animation Adventure Comedy Western
دانلود فیلم movie 13397 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 1996Comedy Musical Romance
دانلود فیلم movie 21346 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2002Crime Drama
دانلود فیلم movie 35327 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2009Thriller
دانلود فیلم movie 41032 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2011Family
دانلود فیلم movie 19152 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2000Action
دانلود فیلم movie 21690 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2002Drama Romance
دانلود فیلم movie 42125 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2011Drama Music Thriller
دانلود فیلم movie 1242 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 1981Comedy Crime Romance
دانلود فیلم movie 12322 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 1994Drama Romance
دانلود فیلم movie 59949 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2016Comedy
دانلود فیلم movie 31416 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2007Drama
دانلود فیلم movie 47335 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2013Thriller
دانلود فیلم movie 58139 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2016Action Crime Drama Thriller
دانلود فیلم movie 52930 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2014Drama Mystery Thriller
دانلود فیلم movie 41810 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2011Drama Thriller
دانلود فیلم movie 10902 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 1993Action Comedy Sci-Fi
دانلود فیلم movie 51254 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2014Drama History War
دانلود فیلم movie 2455 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 1983Action Drama Romance Sport
دانلود فیلم movie 38712 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2010Drama Romance
دانلود فیلم movie 18968 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2000Comedy Crime
دانلود فیلم movie 64516 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Drama
دانلود فیلم movie 49822 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2014Drama Western
دانلود فیلم movie 50808 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2014Drama
دانلود فیلم movie 15012 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 1997Comedy Drama Romance
دانلود فیلم movie 45199 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2012Drama
دانلود فیلم movie 59450 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2016Comedy
دانلود فیلم movie 42140 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2011Horror
دانلود فیلم movie 54952 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2015Comedy
دانلود فیلم movie 7347 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 1989Comedy Music
دانلود فیلم movie 37998 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2010Comedy Drama


دانلود فیلم movie 60960 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Comedy Drama Fantasy
دانلود فیلم movie 60961 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Animation Adventure Comedy Drama Mystery
دانلود فیلم movie 60962 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Animation Adventure Comedy Family Fantasy
دانلود فیلم movie 60963 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Horror
دانلود فیلم movie 60964 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Comedy Drama Romance
دانلود فیلم movie 60965 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Action Adventure Fantasy Sci-Fi War
دانلود فیلم movie 60966 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Drama
دانلود فیلم movie 60967 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Crime Drama Mystery Thriller
دانلود فیلم movie 60968 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Drama Romance
دانلود فیلم movie 60969 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Action Comedy Crime
دانلود فیلم movie 60970 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Drama Horror
دانلود فیلم movie 60971 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Comedy Drama
دانلود فیلم movie 60972 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Comedy Drama
دانلود فیلم movie 60973 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Comedy Crime Mystery
دانلود فیلم movie 60974 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Drama Thriller
دانلود فیلم movie 60975 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Comedy
دانلود فیلم movie 60976 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Action Adventure Fantasy Sci-Fi
دانلود فیلم movie 60977 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Action Thriller
دانلود فیلم movie 60978 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Action Drama Western
دانلود فیلم movie 60979 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Game-Show Reality-TV Romance
دانلود فیلم movie 60980 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Adventure Sci-Fi Thriller
دانلود فیلم movie 60981 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Action Drama Fantasy Romance Thriller
دانلود فیلم movie 60982 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Crime Drama Thriller
دانلود فیلم movie 60983 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Action Thriller
دانلود فیلم movie 60984 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Comedy Musical Romance
دانلود فیلم movie 60985 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Action Crime Drama Thriller
دانلود فیلم movie 60986 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Horror Mystery Thriller
دانلود فیلم movie 60987 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Animation Adventure
دانلود فیلم movie 60988 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Action Crime Drama Mystery Sci-Fi Thriller
دانلود فیلم movie 60989 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Drama Thriller
دانلود فیلم movie 60990 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Adventure Drama
دانلود فیلم movie 60991 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Drama
دانلود فیلم movie 60992 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Drama Fantasy
دانلود فیلم movie 60993 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Thriller
دانلود فیلم movie 60994 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Drama Romance War
دانلود فیلم movie 60995 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Adventure Crime Drama Fantasy Horror Mystery Thriller
دانلود فیلم movie 60996 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Reality-TV Romance
دانلود فیلم movie 60997 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Crime Mystery Thriller
دانلود فیلم movie 60998 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Drama Mystery
دانلود فیلم movie 60999 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Action Adventure Thriller
دانلود فیلم movie 61000 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Crime Horror Mystery Thriller
دانلود فیلم movie 61001 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Comedy Musical Romance
دانلود فیلم movie 61002 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Horror
دانلود فیلم movie 61003 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Comedy Drama Romance
دانلود فیلم movie 61004 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Horror Thriller
دانلود فیلم movie 61005 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Crime Drama Horror Thriller
دانلود فیلم movie 61006 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Drama Horror Mystery Thriller
دانلود فیلم movie 61007 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Crime Drama Mystery Thriller
دانلود فیلم movie 61008 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Comedy Drama Sci-Fi
دانلود فیلم movie 61009 زیرنویس فارسی رایگان لینک مستقیم 2017Adventure Drama Horror